Huisregels

WAT ERG BELANGRIJK IS OM TE WETEN. 

BIER IS OM TE DRINKEN. WIJ DOEN WAT TEGEN DRANK GOOIEN!!

De passe-partoutkoper/bezoeker van BOOST Open Air 2024 geeft zich bekend en akkoord met de huisregels en zal zich daaraan houden. Voorts zal koper/bezoeker zich onthouden van het gooien/werpen van bier, dranken of enige andere voorwerpen van welke aard dan ook richting het podium met het kennelijke doel de optredende artiest te raken of in diens richting te werpen. De organisator is bij overtreding van dit verbod gerechtigd de koper/bezoeker terstond van de evenementlocatie te doen verwijderen en verwijderd te houden zonder koper/bezoeker restitutie van het entreegeld of vergoeding van enige andere schade kan verlangen.

De organisator is voorts bij overtreding van voormeld verbod gerechtigd, zonder ingebrekestelling, een niet voor rechterlijke matiging vatbare boete te verhalen op koper/bezoeker van € 5.000,00 (zegge vijfduizend euro) of een hoger bedrag indien de daadwerkelijke schade door de organisator hoger blijkt (waaronder uitdrukkelijk, maar niet beperkt tot, de schade als gevolg van het staken van het optreden van de betreffende artiest, zijnde de prijs van inhuur (gage) van de artiest, omzetderving en/of reputatieschade).

 

ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG)

De passe-partoutkoper/bezoeker van BOOST Open Air 2024  sluit een overeenkomst met organisator door verkrijging van een ticket en/of betreding van de locatie. Hierdoor verleent de koper/bezoeker toestemming en/of is de koper/bezoeker zich bewust dat door of namens organisator in het kader van de openbare orde, toezicht en veiligheid van personen en eigendommen dat er videobeelden gemaakt worden van de bezoeker. Deze persoonsgegevens worden verzameld, vastgelegd en verwerkt door de organisatie en niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk voor het beoogde doel. Intrekking van onderhavige toestemming na het sluiten van deze transactie geeft geen recht tot restitutie van enig bedrag aan bezoeker.

TEVENS:


1. UW TOEGANGSTICKETS. BANDJE BIJ DE DEUR

Boost open Air is voor alle leeftijden. Het luchtkussenpark op zaterdag is echter voor de leeftijd t/m 12 jaar. 

Ook deze editie van Boost kun je kiezen uit welke ticketsoort je wenst aan te schaffen. De passe partout is er nog altijd, en is wat goedkoper dan voor elke avond een los ticket aanschaffen. Maar, kun of wil je maar 1 festivaldag bijwonen, dan heb je dus nu de mogelijkheid om alleen voor die dag een ticket aan te schaffen.

Op zaterdag is er een springkussenveld ingericht. Dit is voor kinderen tot en met 12 jaar. Kinderen tot en met 12 jaar zijn gratis. Ouders/begeleiders moeten wel een entreeticket kopen.

 

2. HET FEESTTERREIN 

BOOST Open Air 2024 vindt plaats in park Weidehoeck te Lekkerkerk. In de open lucht dus. Gelijk bij betreding van het park vindt je al de toegang. Het feestterrein is het veld van de ijsbaan direct voor het clubhuis. Je vindt op het terrein alles wat je nodig hebt om het met elkaar goed en gezellig te hebben. In het verlengde van de toegang zie je de muntjeskassa, op het veld staat de horecastraat, de toiletten, de eettent, en natuurlijk zie je het podium staan. Op zaterdag vindt je ook het springkussengebied op het veld.

3. TIJDEN
BOOST Open Air telt twee dagen. Vrijdag 5 juli en zaterdag 6 Juli 2024. De locatie is op vrijdag vanaf 20.00 uur open en we sluiten om 01.30 uur. Op zaterdag openen we om 15.00 uur en sluiten we om 23.00 uur. 

 

4. PARKEREN
Het liefst zien wij u lopend naar de BOOST Open Air komen. Indien u op de fiets komt, dan kunt u deze direct na de oversteek naar het park tegen de hekken plaatsen.  Mocht u met de auto komen, dan kunt u via de Wetering aan de achterkant van de ijsbaan komen. Vanaf de Wetering rijdt u de Weidelaan op en kunt u daar direct rechtsaf slaan de parkeerplaats op (zeg maar waar voorheen de tent stond) Als die parking vol is kunt u op de Randweg doorrijden naar het industrieterrein. Daar kunt u een plaatsje vinden voor uw auto. Parkeer netjes, zodat bedrijven geen last van uw voertuig hebben. Vanaf het industrieterrein is het 5 minuutjes wandelen richting park Weidehoeck. Er fietst ook een verkeersregelaar rond op het industrieterrein.                          

5. ARTIESTEN 
Hoewel wij met alle artiesten contracten hebben afgesloten, zijn er te allen tijde omstandigheden waardoor een artiest onder dit  contract uit kan. Commerciele reizen naar het buitenland, Corona omstandigheden,  tv-optredens enz. Dit kan in het ergste geval pas een paar uur voor het optreden van te voren aan ons bekend worden gemaakt. Ook ons kan dat helaas gebeuren. Wij behouden ons dan ook het recht voor om voor deze avond u een zo goed mogelijk alternatief aan te bieden. Door aankoop van uw passe-partout geeft u aan van deze omstandigheid op de hoogte te zijn en geeft dit geen recht op geld retour voor uw passe-partout.

6. CONSUMPTIES
Voor het eten en drinken is er gekozen voor het muntsysteem. Bij een vast punt op het evenemententerrein koopt u horecamuntjes. Met deze fiches kunt u bij de horecapunten zowel uw drankje als hapje aanschaffen. In 2024 kosten de muntjes 1,50 euro per stuk

Te veel aangeschafte muntjes worden niet retour ingenomen.

ALLEEN PINNEN !!

7. WAT NIET MAG
In het bezit hebben van drugs, wapens en meegenomen drank geeft ons reden u van BOOST te verwijderen en zo nodig aangifte hiervan te doen. Aanwijzingen van de aanwezige security dienen opgevolgd te worden. Mensen die zich bij aanvang van een feestavond al onder invloed van middelen of drank aandienen bij de toegang van het Boost open Air terrein wordt de toegang geweigerd.

8. STILTE!!!  HET IS NACHT
Bij het verlaten van de festival locatie vragen wij u de nodige rust in acht te nemen om ook de omwonenden een ongestoorde avond/nacht te laten hebben. De organisatie van BOOST Open Air is niet aansprakelijk voor schade en diefstal van persoonlijke eigendommen evenals eventueel opgelopen letsel. Wij gaan ervan uit dat u zelf verantwoord omgaat met uw spullen, uw dierbaren en uzelf.

9. GARDEROBE
Hoewel we nog niet weten wat het weer tijdens BOOST Open Air gaat worden, kunnen we al wel zeggen er geen garderobe op het terrein zal zijn.  U kunt dus uw jas oid bij u houden.  Wel zal bij de toegang controle plaatsvinden van uw jas en tas. Er mogen geen eet- en drinkwaren mee naar binnen genomen worden.